+45 42427287
kontakt@sats-kbh.dk

Opslag

25 apr 2016

Studerende søges til forskningsprojekt om præhospital a-punktur

/
Udgivet af
/
Kommentarer0

Forsknings(halv)årsstuderende søges til projektet ”Præhospital a-punktur: visitation, triagering og patientforløb“.

Følgende spørgsmål forsøges afdækket vha. udarbejdelse af et systematisk review samt en kvalitativt interview analyse:
Kan en a-punktur taget præhospitalt optimere visitationen af patienter direkte til intensiv afdeling, lungemedicinsk afdeling, og akutmodtagelse.
Kan en a-punktur taget præhospitalt være vejledende for hvilke fagpersoner, der skal være tilstede med modtagelsen af patienten? Eller hvilket hospital patienten indbringes til?

Du kommer til at indgå i et forskningsmiljø med professorer, overlæger og Ph.d.-studerende og selve projektet hører under Cochrane Anaesthesia, Critical and Emergency Care Group.

Hvem er du?
Vi forestiller os at du er kandidatstuderende i medicin på Københavns Universitet, brænder for det anæstesiologiske speciale og gerne yder den ekstra indsats, det kan kræve at nå i mål. Du er glad og udadvendt og deltager gerne socialt i hverdagen på arbejdspladsen ved fx frokostbordet. Har du derudover skrevet bachelor-opgave indenfor det anæstesiologiske område, er medlem af basisgruppen SATS eller har lavet andet relevant er dette et plus.

Det praktiske:
Projektet er estimeret med opstart d. 15/8-2016 og forventes at vare et halvt eller et helt år, men det forventes at du allerede nu under vejledning begynder at søge eksterne midler til aflønning. Projektbeskrivelsen er klar.
Lønnen kommer til at ligge på 10.000kr/mdr, som er standardløn for forskningsårsstuderende og arbejdstiden er 37t/ugen, primært på Herlev Hospital, Forskningsenheden, Anæstesiologisk afd.

Ansøgning sendes til Ann Merete Møller på ann.moeller@regionh.dk og Monika Afzali på monika.afzali@regionh.dk
Hurtigst muligt og senest d. 17/5-2016 kl. 12.00

Samtaler forventes afholdt d. 24/5-2016 på Herlev Hospital

Skriv en kommentar