kontakt@sats-kbh.dk

Opslag

15 sep 2021

SATS København indkalder til ordinær generalforsamling 2021

/
Udgivet af
/
Kommentarer0

Så er det på ny tid til ordinær generalforsamling i SATS København med valg af ny bestyrelse. Det kommer til at foregå d. 6. Oktober 2021 kl. 16:15 – 18:00 i Mærsk Bygningen på Blegdamsvej 3B i forlængelse af oktoberudgaven af SATS’ månedsmøde.

Dagsorden for GENERALFORSAMLING:
1. Introduktion og valg af ordstyrer og referent
2. Godkendelse af indkaldelse
3. Godkendelse af dagsorden
4. Formandens beretning
5. Kassererens beretning inkl. præsentation og godkendelse af regnskab
6. Behandling af indkomne forslag
(opdateres hvis/når forslag modtages)
7. Valg af ny bestyrelse
8. Eventuelt

Yderligere forslag kan fremsættes af alle betalende medlemmer frem til 5 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Forslag sendes via email til formand@sats-kbh.dk.
Praktisk info vedr. generalforsamlingen og bestyrelsesarbejdet kan findes på hjemmesiden: https://sats-kbh.dk/indkaldelse-til-generalforsamling/ Vi opfordrer ALLE interesserede medlemmer til at stille op til bestyrelsen.

Alle spørgsmål vedr. foreningen og bestyrelsesarbejdet kan stilles til bestyrelsen via Facebook, email (se www.sats-kbh.dk) eller i forbindelse med vores faste månedsmøder og kurser. ALLE betalende medlemmer har stemmeret til generalforsamlingen og kan stille op til generalforsamlingen, uanset semestertrin og erfaring. Husk at et nyt kontingentår er startet pr. 1. september, og du kan købe/forny medlemsskab her: https://sats-kbh.dk/course/kontingent/

(Tidspunkt for event er vejledende og kan blive længere – for den afgående og tilgående bestyrelse vil der umiddelbart efter generalforsamlingen være konstituering af den nye bestyrelse, overlevering og bestyrelsesmøde, hvorfor gamle og nye bestyrelsesmedlemmer skal regne med at sætte hele aftenen af)

Skriv en kommentar