kontakt@sats-kbh.dk

Samarbejdspartnere

Samarbejdspartnere

SATS København samarbejder med en række andre organisationer om både faste og enkeltstående arrangementer.
Du kan læse nærmere om vores vigtigste samarbejdspartnere på denne side. Listen er ikke udtømmelig.

Københavns Universitet – Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Da SATS København hører til på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, foregår vores månedsmøder og de fleste af vores aktiviteter på universitetet.
Flere af vores faste kurser foregår i samarbejde med KU, inklusiv Kursus i Akutte Procedurer og Kursus i Luftvejshåndtering, der begge foregår på dissektionssalen på Panum.

Læs mere om Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet – Københavns Universitet.

sund

Copenhagen Academy for Medical Education and Simulation

SATS har gennem mange år haft et stort samarbejde med Copenhagen Academy for Medical Education and Simulation (CAMES).
Flere af vores faste kurser foregår på CAMES på Herlev Hospital, inklusiv Kursus i Akut Patient og Kursus i Akutte Pædiatriske Procedurer. Flere af vores større arrangementer, blandt andet Emergency Medicine Summer School 2017 og 2015 blev desuden afholdt på CAMES Herlev.

Læs mere om Copenhagen Academy for Medical Education and Simulation.

RegionH CAMES

Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin

SATS har gennem mange år haft et fast samarbejde med Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin (DASAIM), der også har støttet flere af vores arrangementer økonomisk.
SATS og DASAIM samarbejder blandet andet om oplysning om og rekruttering til det anæstesiologiske speciale gennem blandt andet karrieredage på Panum. SATS deltager ligeledes ved DASAIMs årsmøder og bruger ofte undervisere og foredragsholdere fra DASAIM.

Læs mere om Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin.

DASAIM-logo

TrygFonden

SATS har modtaget generøs økonomisk støtte fra TrygFonden, der har muliggjort flere af vores større arrangementer og projekter. SATS, Førstehjælp For Folkeskoler og TrygFonden har samarbejdet om at at arrangere en verdensrekord i livreddende førstehjælp under TrygFondens Rekord Der Redder Liv. TrygFonden var hovedsponsor for Emergency Medicine Summer School 2017 og har sponsoreret vores Student2Student-projekt, hvor ikke-sundhedsfaglige universitetsstuderende uddannes i basal genoplivning og brug af automatisk ekstern defibrillator, samt støttet flere afledte forskningsprojekter.

Læs mere om TrygFonden.

TrygFonden_png

Dansk Råd for Genoplivning

SATS er medlem af Dansk Råd for Genoplivning (DRG). SATS samarbejder med DRG og rådets øvrige medlemmer om oplysning og undervisning i genoplivning. SATS er fast repræsentet ved den årlige Hjertestarterdag, underviser andre universitetsstuderende i basal genoplivning med brug af automatisk ekstern defibrillator gennem Student2Student-projektet og stod sammen med Førstehjælp For Folkeskoler og TrygFonden bag TrygFondens Rekord der Redder Liv.
SATS er gennem DRG én af organisationerne bag DRGs Faktaark om genoplivning.

Læs Mere om Dansk Råd for Genoplivning.

DRG

Foreningen af Yngre Anæstesiologer

SATS samarbejder jævnligt med Foreningen af Yngre Anæstesiologer (FYA) om blandt andet oplysning om og rekruttering til specialet. FYA og SATS har samarbejdet om flere foredrag og FYA-medlemmer underviser ofte på SATS-kurser.

Læs mere om Foreningen af Yngre Anæstesiologer.

 

fya

GE Healthcare

SATS samarbejder fast med GE Healthcare om vores Kursus i Akut Ultralyd, som afholdes én gang årligt.

Læs mere om GE Healthcare.

GE Healthcare

Den Præhospitale Virksomhed – Region H

SATS samarbejder med Den Præhospitale Virksomhed – Akutberedskabet (DPV) i Region Hovedstaden. SATS er fast med på Emergency Medical Services-kongresserne i København og har samarbejdet med DPV om flere foredrag og arrangementer.

Læs mere om Den Præhospitale Virksomhed.

Den Præhospitale Virksomhed

Øvrige SATS-foreninger og andre basisgrupper

SATS samarbejder naturligvis også med vores søsterforeninger SATS Aarhus, SATS Odense og SATS Aalborg om diverse arrangementer. SATS samarbejder også jævnligt med Førstehjælp For Folkeskoler om blandt andet Hjertestarterdagen og TrygFondens Rekord der Redder Liv.

Vi samarbejder også med vores søsterorganisationer i Norge og Sverige, blandt andet NAMSTAMS, OAMS, TrAMS, BAMS og SWESEMjr.
Endelig samarbejder SATS selvfølgelig også med andre basisgrupper ved medicinstudiet i København om diverse tværfaglige arrangementer og foredrag.

SATS