kontakt@sats-kbh.dk

Om SATS

OM SATS

Studerendes Anæstesiologiske og Traumatologiske Selskab, København

Hvad er SATS

SATS er en forening for medicinstuderende, der interesserer sig for anæstesiologi og traumatologi. Selskabet blev stiftet september 1999 i København med det formål at fremme interessen og forbedre uddannelsesmulighederne inden for disse områder. Formålet søges blandt andet opfyldt gennem kurser og foredrag, der arrangeres løbende, og alle er velkomne med gode idéer til eventuelle events.

I år 2000 blev der taget initiativ til at opstarte SATS organisationer i Odense og Århus, og i 2016 fulgte Aalborg efter. Ligeledes samarbejder SATS med tilsvarende studenterorganisationer i blandt andet Norge og Sverige, og SATS København har arrangeret internationale kurser for medicinstuderende fra hele verden.

Møder og arrangementer annonceres på hjemmesiden og på vores Facebookside. Som medlemmer optages medicinstuderende fra danske universiteter. Der er månedsmøde hver den 1. onsdag i måneden hele semesteret (feb. – maj og sept. – dec. inkl.) kl. 16.15 på Panum. I løbet af semestrene er der tilrettelagt forskellige arrangementer såsom foredrag og kurser. Niveauet er for studerende på alle semestertrin, med undtagelse af enkelte kurser.

Foreningen ledes af en bestyrelse på ni medlemmer, valgt for et år af gangen på foreningens ordinære generalforsamling i oktober. Kun medlemmer af foreningen kan vælges til bestyrelsen. Bestyrelsen tegner foreningens profil udadtil og repræsenterer foreningen mellem møderne efter retningslinjer udstukket på disse. Bestyrelsen er koordinerende organ såvel indadtil som udadtil.

206
Afholdte arrangementer
204
Medlemmer

Aktiviteter i SATS

SATS afholder en lang række kurser og månedsmøder. Derudover er flere medlemmer i SATS meget forskningsaktive og vi afholder løbende større events for både danske og internationale studerende.

Månedsmøder

Hver måned afholdes et fast månedsmøde med et spændende oplæg og alle interesserede medicinstuderende er velkomne til at deltage (kræver ikke medlemsskab).

Sociale Aktiviteter

Ud over vores faste arrangementer & oplæg afholdes der også i SATS en række forskellige sociale aktiviteter hvor medlemmerne kan lære hinanden at kende.

Faste Kurser

Vi afholder en lang række faste kurser hvert semester hvilket giver studerende nye færdigheder og ny viden inden for det anæstesiologiske speciale.

Forskning

Forskning er en stor del af det at være læge. Flere af SATS’ medlemmer er forskningsaktive og kan hjælpe med basale spørgsmål og kontakt til eventuelle vejledere og lignende.

Andre Arrangementer & Events

Der afholdes løbende særlige arrangementer & foredrag i SATS. Derudover afholdes der også større events som traumedage, sommerskoler og konferencer.

Netværk

SATS har et stærkt netværk inden for anæstesiologien, og vi får løbende opslag og tilbud tilsendt, som vi videreformidler til vores medlemmer.

Bliv medlem i dag!

Er du interesseret i anæstesiologi og traumatologi så er SATS noget for dig.

Bliv Medlem