+45 42427287
kontakt@sats-kbh.dk

OM SATS

Studerendes Anæstesiologiske & Traumatologiske Selskab

Hvad er SATS

SATS er en forening for medicinstuderende, der interesserer sig for akut medicin, intensiv medicin, anæstesiologi og traumatologi. Selskabet blev stiftet september 1999 i København med det formål at fremme interessen for akut medicin, intensiv medicin, anæstesiologi og traumatologi samt forbedre uddannelsesmulighederne inden for disse områder. Februar år 2000 blev der taget initiativ til at opstarte SATS-organisationer i Odense og Århus, og SATS har siden da været landsdækkende. Der er ligeledes lavet tiltag til at gøre SATS international. Formålet søges bl.a. opfyldt gennem kurser og foredrag, der arrangeres løbende, og alle er velkomne med gode idéer til eventuelle events.

Møder og arrangementer annonceres på hjemmesiden og på vores facebookside. Som medlemmer optages medicinstuderende fra danske universiteter. Det årlige kontingent er på 50 kroner, der bl.a. bruges til udstyr til kurser og mindre gaver til gæsteforelæserne. Der er månedsmøde hver den 1. onsdag i måneden hele semesteret (feb. – maj og sept. – dec. inkl.) kl. 16.15 i Panum instituttet. I løbet af semestrene er der tilrettelagt forskellige arrangementer såsom foredrag og kurser. Niveauet er for studerende på alle semestertrin.

Foreningen ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, valgt for et år af gangen på foreningens ordinære generalforsamling i oktober. Kun medlemmer af foreningen kan vælges til bestyrelsen. Bestyrelsen tegner foreningens profil udadtil og repræsenterer foreningen mellem møderne efter retningslinjer udstukket på disse. Bestyrelsen er koordinerende organ såvel indadtil som udadtil.

206
Arrangementer
204
Medlemmer

Aktiviteter i SATS

SATS afholder en lang række kurser og månedsmøder. Derudover er flere medlemmer i SATS meget forskningsaktive og vi afholder løbende større events både nationalt og internationalt.

Månedsmøder

Hver måned afholdes et fast månedsmøde med et spændende oplæg og alle interesserede studerende er velkomne til at komme og lytte med.

Sociale Aktiviteter

Ud over vores faste arrangementer & oplæg afholdes der også i SATS en række forskellige sociale aktiviteter hvor medlemmerne kan lære hinanden at kende.

Faste Kurser

Vi afholder en lang række faste kurser hvert semester hvilket giver studerende nye færdigheder og ny viden inden for det anæstesiologiske speciale.

Forskning

Forskning er en stor del af det at være læge. I SATS udføres der en lang række forskellige forskningsprojekter & vi hjælper gerne forskningsprocessen på vej.

Andre Arrangementer & Events

Der afholdes løbende særlige arrangementer & foredrag i SATS. Derudover afholdes der også større events som traumedage, sommerskoler og konferencer.

Netværk

SATS har et stærkt netværk inden for anæstesiologen, og vi får løbende opslag og tilbud tilsendt som vi videreformidler til vores medlemmer.

Bliv medlem i dag!

Er du interesseret i akut medicin, intensiv medicin, anæstesiologi og traumatologi så er SATS noget for dig.

Bliv Medlem