kontakt@sats-kbh.dk

Opslag

28 mar 2019

Månedsmøde – den gode smerteplan

/
Udgivet af
/
Kommentarer0

Første onsdag i måneden og vi kan byde velkommen til SATS månedsmøde med fagligt oplæg – denne gang om den gode smerteplan.

Hvordan smertedækker vi mest optimalt for forskellige patientgrupper? Hvilke overvejelser skal vi gøre os ved den postoperative smerteplan relativt til hos patienten i modtagelsen? Hvilke medikamenter er i spil og hvilken administrationsform er bedst i en given situation? Og hvor længe og hvor meget skal patienten have? Du står nemt overfor de spørgsmål både som KBU-læge eller som stud.med. i vikariat, men selv efter flere år i felten skal man holde tungen lige i munden.

Vi får derfor besøg af læge Johanne Bangshøj som til dagligt har sin gang på anæstesiologisk afdeling på Hvidovre. Hun har igennem sin tid som læge haft sin gang i både modtagelsen, i praksis og på postoperative afsnit samt opstartet et forskningsprojekt om præoperative smertelinding i forbindelse med hoftefraktur. Med andre ord er det en meget kompetent oplægsholder der skal berige os om den gode smerteplan!

Se facebook-event HER

Dagsorden for april månedsmøde

1. Formanden og bestyrelsen byder velkommen og fortæller om foreningen.

2. Fagligt oplæg

3. Siden sidst
– Kursus i Akutte Procedurer 07/03
– Kursus i Akut Ultralyd 08/03
– Arrangørmøde Anæstesiweekend ’19 12/03
– SATS Journal Club 14/03

4. Kommende arrangementer
– Månedsmøde 8/5 (Læg mærke til datoen!)
– Arrangørmøde Anæstesiweekend ’19 09/04
– Kursus i IV-anlæggelse 11/04
– Kursus i Akut Patient 13/04
– Kursus i Akutte Pædiatriske Procedurer 29/4

5. Evt.

Vi håber at se mange til månedsmødet, selv om man lige er ved at komme op i gear igen efter en velfortjent pause.

Der vil til månedsmødet være lidt snacks og slik og god mulighed for nye medlemmer at høre hvad vi laver i foreningen.

Alle ikke-medlemmer med interesse for akutmedicin, intensiv medicin, anæstesiologi og traumatologi er velkomne til at deltage i SATS’ månedsmøder og høre mere om SATS (Studerendes Anæstesiologiske og Traumatologiske Selskab).

Medlemskontingentet på 50 kr. om året giver mulighed for deltagelse i en lang række arrangementer, som udelukkende er for medlemmer.

Skriv en kommentar