kontakt@sats-kbh.dk

Opslag

30 aug 2018

Indkaldelse til generalforsamling

/
Udgivet af
/
Kommentarer0

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i SATS København.

Generalforsamlingen foregår 3. oktober kl. 16.15-18.30* (ca.) i forbindelse med oktober-månedsmøde og oplæg.

Detaljer om lokale og dagsorden vil løbende blive opdateret på eventet på Facebook (link).

Foreløbelig dagsorden (opdateres på Facebook-event – ikke her):

1. Introduktion og valg af ordstyrer og referent
2. Godkendelse af indkaldelse
3. Godkendelse af dagsorden
4. Formandens beretning
5. Kassererens beretning inkl. præsentation og godkendelse af regnskab
6. Behandling af indkomne forslag
7. Valg af ny bestyrelse
8. Eventuelt
 
Forslag kan fremsættes af alle betalende medlemmer frem til 5 dage før generalforsamlingens afholdelse. Forslag sendes via email til formand <at> sats-kbh.dk .
ALLE betalende medlemmer har stemmeret til generalforsamlingen og kan stille op til bestyrelsen, uanset semestertrin og erfaring.
Husk at et nyt kontingentår er startet pr 1. september (indmelding/fornyelse her på siden).
* For den afgående og tilgående bestyrelse vil der umiddelbart efter generalforsamlingen være konstituering af den nye bestyrelse, overlevering og bestyrelsesmøde, hvorfor gamle og nye bestyrelsesmedlemmer skal regne med at sætte hele aftenen af.
Praktiske informationer vedrørende bestyrelsesarbejdet:
Bestyrelsen i SATS består af 9 poster der besættes for ét år ad gangen, fra oktober til oktober.
I bestyrelsen er der altid en formand og en kasserer, mens de øvrige posters arbejdsopgaver kan tilpasses efter behov. De nuværende poster kan ses her.Til generalforsamlingen en bestyrelse på 9 medlemmer. Umiddelbart efter valget konstituerer bestyrelsen sig selv og besætter posterne. Man kan dog godt allerede når man stiller op ytre ønske om en bestemt post eller et bestemt ansvarsområde.Bestyrelsens arbejde går ud på at koordinere foreningens samlede aktiviteter, økonomistyring, hjemmesidearbejde og billetsalg, PR, kontakt til medlemmer, samarbejde med andre organisationer og en masse andet. Vi står for at afholde månedsmøderne (2 bestyrelsesmedlemmer står i fællesskab typisk for ét månedsmøde pr. semester), arrangere foredrag, vanlig drift af foreningen, deltagelse til basisgruppebazarer og karrieredag og lignende.Bestyrelsesarbejdet er generelt meget hyggeligt og givende. SATS er en stor forening med mange aktiviteter, og som bestyrelsesmedlem har man rig mulighed for at præge foreningen og hvad vi skal lave.
Der er en også en række fordele ved at være medlem af bestyrelsen og man får rig mulighed for at få udvidet sit netværk og snuse til arbejdet indenfor det anæstesiologiske speciale.Vi håber at en masse engagerede medlemmer vil stille op til bestyrelsen og opfordrer ALLE interesserede til at stille op.
Af hensyn til generalforsamlingens afvikling sætter vi pris på at medlemmer der ønsker at stille op til bestyrelsen på forhånd at informerer os inden generalforsamlingen (via email til formand <at> sats-kbh.dk), men dette er ikke et krav og alle medlemmer kan stille op på dagen..
Alle spørgsmål til bestyrelsesarbejdet er meget velkomne – stort som småt! Fang os via email (formand <at> sats-kbh.dk), Facebook eller til ét af vores møder eller kurser!

Skriv en kommentar