kontakt@sats-kbh.dk

Opslag

10 sep 2020

Indkaldelse til Generalforsamling 2020

/
Udgivet af
/
Kommentarer0

D. 7. Oktober 2020

Så er det ved at være tid til at afholde generalforsamling samt få dannet det kommende års nye bestyrelse. Det kommer til at foregå d. 7. Oktober 2020 kl. 16:15 – 18:30 på ZOOM (Link følger her…)

Ordinær GENERALFORSAMLING og valg af ny bestyrelse: Dagsorden for GENERALFORSAMLING:
1. Introduktion og valg af ordstyrer og referent
2. Godkendelse af indkaldelse
3. Godkendelse af dagsorden
4. Formandens beretning
5. Kassererens beretning inkl. præsentation og godkendelse af regnskab
6. Behandling af indkomne forslag
(opdateres hvis/når forslag modtages)
7. Valg af ny bestyrelse
8. Eventuelt

Yderligere forslag kan fremsættes af alle betalende medlemmer frem til 5 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Forslag sendes via email til formand@sats-kbh.dk.
Praktisk info vedr. generalforsamlingen og bestyrelsesarbejdet kan findes på hjemmesiden: https://sats-kbh.dk/indkaldelse-til-generalforsamling/ Vi opfordrer ALLE interesserede medlemmer til at stille op til bestyrelsen.

Alle spørgsmål vedr. foreningen og bestyrelsesarbejdet kan stilles til bestyrelsen via Facebook, email (se www.sats-kbh.dk) eller IRL til vores månedsmøder og kurser. ALLE betalende medlemmer har stemmeret til generalforsamlingen og kan stille op til generalforsamlingen, uanset semestertrin og erfaring. Husk at et nyt kontingentår er startet pr. 1. september, og du kan købe/forny medlemsskab her: https://sats-kbh.dk/course/kontingent/

(Tidspunkt for event er vejledende og kan blive længere – for den afgående og tilgående bestyrelse vil der umiddelbart efter generalforsamlingen være konstituering af den nye bestyrelse, overlevering og bestyrelsesmøde, hvorfor gamle og nye bestyrelsesmedlemmer skal regne med at sætte hele aftenen af)

Skriv en kommentar