kontakt@sats-kbh.dk

Opslag

27 jan 2021

Indkaldelse til ekstraordinær generelforsamling

/
Udgivet af
/
Kommentarer0

Hermed kommer indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i SATS København d. 03/02/2020 kl. 16:15 med henblik på at vælge et nyt bestyrelsesmedlem til posten som arrangementsansvarlig. Dette sker, da et bestyrelsesmedlem har været nødsaget til at fratræde bestyrelsen. Vores vedtægter lyder således:

§11 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, og skal indkaldes, hvis mindst 10 medlemmer fremsætter ønske herom med angivelse af det emne, der ønskes behandlet. Indkaldelsen skal ske med mindst 1 uges varsel. Forslag til behandling skal være formanden i hænde senest 7 dage før den ekstraordinære generalforsamling.

ZOOM-LINK åbent fra 16:10

https://us04web.zoom.us/j/2662481056?pwd=c2l5Uk1pZUdnMU1ub1NwOCt1UnNrdz09

Meeting ID: 266 248 1056
Passcode: SATSKBH

Der er være følgende dagsorden:

  1. Valg af dirregent og referent.
  2. Valg af arrangementsansvarlig bestyrelsesmedlem for perioden indtil næste ordinære generalforsamling

Den arrangementsansvarlige står for kontakt og koordinering med de kursusansvarlige for SATS’ kurser og vil få et godt indblik i meget af det som SATS foretager sig som basisgruppe. Så hvis du gerne være en del af de tandhjul der får SATS til at køre rundt, så stil op til bestyrelsen.

Skriv en kommentar