kontakt@sats-kbh.dk

Opslag

28 okt 2020

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

/
Udgivet af
/
Kommentarer0

Hermed kommer indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i SATS København d. 4/11/2020 med henblik på at vælge to nye bestyrelsesmedlem. Dette sker, da aktuelle coronatilstande har betydet at to poster har måtte bestrides midlertidigt af medlemmer der ikke ønsker blivende poster i bestyrelsen.

Dertil er der fremsat ønske om ændring af vedtægterne angående valget af bestyrelse, der er modtaget rettidigt.

Vores vedtægter lyder således:

  • §11 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, og skal indkaldes, hvis mindst 10 medlemmer fremsætter ønske herom med angivelse af det emne, der ønskes behandlet. Indkaldelsen skal ske med mindst 1 uges varsel. Forslag til behandling skal være formanden i hænde senest 7 dage før den ekstraordinære generalforsamling.

Der vil være følgende dagsorden:

  1. Valg af dirregent og referent.
  2. Valg af to bestyrelsesmedlemmer for perioden indtil næste ordinære generalforsamling.
  3. Afstemning af vedtægtsændring

Skriv en kommentar