kontakt@sats-kbh.dk

Opslag

22 feb 2020

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

/
Udgivet af
/
Kommentarer0

Hermed kommer indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i SATS København d. 4/3/20 med henblik på at vælge et nyt bestyrelsesmedlem til medlems- og materialeansvarlig-posten. Dette sker, da vores nuværende medlems- og materialeansvarlige har været nødsaget til at fratræde bestyrelsen. Vores vedtægter lyder således:

  • §11 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, og skal indkaldes, hvis mindst 10 medlemmer fremsætter ønske herom med angivelse af det emne, der ønskes behandlet. Indkaldelsen skal ske med mindst 1 uges varsel. Forslag til behandling skal være formanden i hænde senest 7 dage før den ekstraordinære generalforsamling.

Der vil være følgende dagsorden:

  1. Valg af dirregent og referent.
  2. Valg af medlemsans- og materialeansvarligt bestyrelsesmedlem for perioden indtil næste ordinære generalforsamling.

Den medlems- og materialeansvarlige står for kontakten med medlemmer samt har ansvaret for vores udstyr. Så hvis du gerne vil snuse lidt til det at være med i SATS-bestyrelse, så stil op til bestyrelsen.

Skriv en kommentar