+45 42427287
kontakt@sats-kbh.dk

Forskning

Om forskning i SATS

Forskning er en stor del af det at være læge, lige meget om man deltager aktivt eller ej. Vores sundhedsvæsen er opbygget omkring evidensbaseret medicin, det er derfor essentielt at man som læge har en basal forståelse for metoder indenfor sundhedsvidenskabelig forskning for at forstå de resultater som kommer ud. I SATS mener vi at den nemmeste og mest effektive vej til forståelse er ved at udføre det selv.

De seneste par år har set en eksplosion i studenterforskning. I stedet for at en bachelor- eller kandidat-opgave var noget som skulle overstås planlæggere flere nu at resultatet skal være en publikation.

I SATS hilser vi denne udvikling velkommen og vil, inden for det anæstesiologiske speciale, stå som facilitator for yderligere studernterforskning og specielt den studenterbaserede forskning, hvor det er studenterne selv som varetager hele processen fra idé til publikation.

Forskning i SATS dækker således over projekter på vores egne kurser og arrangementer. Dette kan være projekter formuleret ud fra eksisterende materiale, såsom evalueringer, eller indsamling af nye data på et eksisterende eller et nyt kursus. Kan fantasien sætter grænsen, så længe det er relevant i forhold til SATS.

SATS vil dog gerne gøre opmærksom på at studenterforskning stadig ikke er et krav for at blive anæstesiolog. I mange specialer skal man have lavet ph.d og meget andet for at få en hoveduddannelse i Danmark, sådan er det ikke for anæstesiologi. Fra personer i uddannelesudvalget for anæstesiologi ved vi at de vægter klinisk erfaring og engagement inden for anæstesi højt. De ser gerne at man har 2 førsteforfatterskaber indenfor anæstesi men ph.d er altså ikke et krav.

Forskningsprojekt via SATS

Al start er besværlig, sådan er det også med forskning. SATS vil som udgangspunkt ikke invitere grupper eller enkelte personer til at udføre forskning i SATS men vi vil gerne hjælpe processen på vej. Ofte vil man finde at det sværeste med forskning er “Den gode idé”, hvis man ikke er fagligt stærk indenfor et område kan det være svært at komme op med en god idé til et forskningsprojekt. Der kører jævnligt forskellige projekter og kommer løbende nye ideer til projekter. Er man interesseret i projektet hos SATS, eller har man selv en ide, kan man kontakte SATS’ forskningsansvarlige for at høre mere. Man skal dog være hurtig, da det er den første som melder sig til et projekt, der får lov at arbejde videre med det.

SATS kan også stå for facilitering af kontakt til forskere i klinikken.

RETNINGSLINJER I SATS

Bestyrelsen har udarbejdet et sæt retningslinjer som skal sikre at alle der laver forskning i SATS arbejder efter de samme spilleregler. Dette sikrer at alle bliver behandlet retfærdigt og at forskningen gavner både den som udfører det og SATS.

Download

AKTUELLE FORSKNINGSEMNER
Ingen aktuelle.