KontaktansvarligOscar Rosenkrantz
TypeOnsite
Tid16.30-21.15
StedPanum, Mærsk Tårnet
Salg1 jan 2024 (17:00)
Plads0/12
Pris100 KR,-

KURSET AFHOLDES E22 – FØLG MED PÅ FACEBOOK

Introduktion
Hvordan læser man en videnskabelig artikel? Hvor sikre og pålidelige er resultaterne? Og er de relevante for dig og dine kommende patienter?

At kunne læse og fortolke en videnskabelig artikel kritisk er en essentiel færdighed for enhver læge, og evidens-baseret medicin er grundlag for både den bedste behandling af patienter i klinikken, udarbejdelse af kliniske retningslinjer og forskning.

På dette crash-course gennemgår og træner vi hvordan man læser og kritisk evaluerer en videnskabelig, medicinsk artikel.
Vi starter med at gennemgå “artiklens anatomi”, og gennemgår herefter de vigtigste fokuspunkter for de vigtigste studietyper, og kommer omkring både lodtrækningsforsøg (randomiserede klinisk forsøg; RCT’er), systematiske reviews og observationelle studier, efterfulgt af diskussion og træning af kritisk læsning.

På baggrund af evalueringer fra fra tidligere kursister vil du forud for kurset modtage en mindre mængde materiale, som anbefales læst inden kurset for bedst muligt udbytte.

Vi glæder os til at se jer!

Deltagere og krav:
Der udbydes 12 pladser. Deltagelse kræver SATS medlemsskab og koster 50 kr.
Alle kan deltage uanset erfaring – vi starter med det basale, og fortsætter med det vigtigste, og vil til de kommende journal clubs gennemgå flere emner, når relevant.

Ved tilmelding vil man blive bedt om at udfylde et kort spørgeskema om tidligere erfaring, så vi bedst muligt kan tilpasse niveauet til kursisterne.

Kursusansvarlig:
Oscar Rosenkrantz

Underviser:
Anders Granholm, læge, Ph.d.-studerende og tidl. formand i SATS København, forsker ved Intensiv Terapiklinik Rigshospitalet.