KontaktansvarligOscar Rosenkrantz
TypeOnsite
StedPanum
Salg1 jan 2025 (17:00)
Plads0/12
Pris100 KR,-

OBS! DER ER ENDNU IKKE FASTSAT DATO FOR KURSET I FORÅRET 2020

Introduktion
Hvordan læser man en videnskabelig artikel? Hvor sikre og pålidelige er resultaterne? Og er de relevante for dig og dine kommende patienter?

At kunne læse og fortolke en videnskabelig artikel kritisk er en essentiel færdighed for enhver læge, og evidens-baseret medicin er grundlag for både den bedste behandling af patienter i klinikken, udarbejdelse af kliniske retningslinjer og forskning.

På dette crash-course gennemgår og træner vi hvordan man læser og kritisk evaluerer en videnskabelig, medicinsk artikel.
Vi starter med at gennemgå “artiklens anatomi”, og gennemgår herefter de vigtigste fokuspunkter for de vigtigste studietyper, og kommer omkring både lodtrækningsforsøg (randomiserede klinisk forsøg; RCT’er), systematiske reviews og observationelle studier, efterfulgt af diskussion og træning af kritisk læsning.

Kurset følges op af SATS Journal Clubs (annonceres på Facebook og hjemmesiden), som vi planlægger at afholde 3 x pr. semester. Vi vil både på kurset og journal clubs fokusere på kliniske artikler indenfor anæstesiologiens fire søjler: Anæstesi, intensiv terapi, præhospital- og akutmedicin samt smertebehandling.

Vi glæder os til at se jer!

Deltagere og krav:
Der udbydes 12 pladser. Deltagelse kræver SATS medlemsskab og koster 50 kr.
Alle kan deltage uanset erfaring – vi starter med det basale, og fortsætter med det vigtigste, og vil til de kommende journal clubs gennemgå flere emner, når relevant.

Ved tilmelding vil man blive bedt om at udfylde et kort spørgeskema om tidligere erfaring, så vi bedst muligt kan tilpasse niveauet til kursisterne.

Underviser:
Anders Granholm, stud.med., tidl. formand i SATS København, prægraduat forsker ved Intensiv Terapiklinik Rigshospitalet.