KontaktansvarligOscar Rosenkrantz
TypeOnsite
Tid08.30-17.30
StedCAMES, Herlev Hospital
Salg1 jan 2024 (17:00)
Plads0/18
Pris100 KR,-

KURSET AFHOLDES F22  – FØLG MED PÅ FACEBOOK

Introduktion – forberedelsesmateriale online her

Teoretisk og praktisk kursus, der gennemgår en række af de hyppigste og mest livstruende medicinske og kirurgiske tilstande, som man kan møde i klinikken. Kurset er opdelt i en mindre teoretisk del og en større praktisk del. På den teoretiske del fokuseres der på den systematiske patientgennemgang ud fra ABCDE-algoritmen, ligesom akutte behandlingstiltag, algoritmer og procedurer berøres. Ved hjælp af lommekort og en kort beskrivelse, vil kursisten hjemmefra (overfladisk) blive introduceret til de patoanatomiske og –fysiologiske årsager bag førnævnte tilstande. Da kurset lægger et større fokus på den systematiske patientgennemgang end specifikke diagnoser, vil der op til kursusstart blive sendt et kort systematisk skriv ud omkring de diagnoser man vil kunne møde i løbet af kurset.

Langt den største del af dagen, nemlig den praktiske del af kurset, består af simulationstræning vha. CAMES Herlevs avancerede manikiner, der kontrolleres af uddannede operatører fra CAMES. Udover den systematiske patientgennemgang vil der under simulationstræningen trænes i, at diagnosticere og iværksætte behandling af en akut kirurgisk eller medicinsk tilstand, ligesom der er fokus på at træne kursisten i at påtage sig rollen som kommunikator og leder i et behandlingsteam.

For at få størst muligt udbytte af deltagelsen, forventes kursister at have set 10 minutters online videoforelæsning om ABCDE, samt være orienteret i kursusmaterialet (7 A4 sider + lommekort) inden kursusdagen. Den samlede forberedelsestid inden kurset kan forventes at være ca. 90 minutter (inkl. forelæsningen). Det første kursusmateriale ligger nu frit tilgængeligt på SATS hjemmeside og kan findes her.

Bemærk at kurset afholdes over en dag fra 8.30-17.30.

Billeder fra kurset

Undervisere:

Består af undervisere i form af læger i KBU-, introduktions- eller hoveduddannelsesstilling.