Referat fra månedsmøde 3. december

Månedsmøde d. 3/12 kl 16.15
I auditorium 42.1.02

Først Ask og Lasse: Oplæg om World Extreme Medicine konkurrence samt praktisk vedrørende SAM splints.

Den store juleanæstesiquiz. Martin vandt.

Vibes oplæg! Godt oplæg om Wilderness Medicine-ophold. Interesserede i opholdet kan se wms.org

1. Formanden og bestyrelsen byder velkommen

2. Siden sidst:
– Foredrag om dykkermedicin
Godt foredrag. Lignende kan godt arrangeres igen på et anet tidspunkt.

– Akut Luftvejshåndtering
Vellykket kursus. Som noget nyt var CEKU forbi med et par fiberskoper – meget vellykket!

– DASAIM
Lasse fortæller kort om DASAIM. Studerende kan deltage ved at melde sig til på DASAIMs hjemmeside. Pris omkring 1.000 kr.

3: Kommende arrangementer:
– Akut Patient
Der mangler to operatører til kurset om søndagen, frivillige kan melde sig. Kurset er fra 8-18 ca.

4. Næste semesters foredrag.
Som diskuteret på sidste MM. Der kommer et foredrag om anæstesi for dummies, væske og elektrolytterapi, samt anæstesi på dyr (Lasse er i kontakt med en dyrlæge).

5. Evt
– International summer school in emergency medicine
Første planlægningsmøde (mere…)

Read More

Referat fra månedsmøde d. 5/11-2014

Månedsmøde d. 5/11 kl 16.15
I auditorium 42.1.11
Månedsmødet starter med et foredrag af Haifaa, som tog til krigshærgede Syrien kort efter færdiggørelsen af sin uddannelse.
Hun fortæller om livet, arbejdet og viser en masse kraftige billeder. Hør om hvordan man med sparsomme ressourcer kan bedøve og behandle et bredt spektrum af patienter.

Efter foredraget holder vi månedsmøde med følgende dagsorden:

1. Formanden og bestyrelsen byder velkommen

2. Siden sidst:
– Akutte procedurer
Godt arrangement, forgår på dissektionssalen.
– Karrieredag
– Foredrag om Akut Radiologi
Sandra: Ikke helt optimalt foredrag, vi prøver måske en anden gang, eftersom det er et virkelig spændende og relevant foredrag.
– Generalforsamling
– 15 års fødselsdag
Vores fest i klubben, med snacks og mad og kagemand. Der kom ikke så mange som vi havde håbet, men det var rigtig hyggeligt!
– Akutte Pædiatriske Procedurer
Træner pædiatriske færdigheder ude på DIMS. Kun for kandidatstuderende
– IV-kursus
Der var ikke så mange kursister som normalt, men det gjorde bare at (mere…)

Read More

BørneTraumeSymposium

BTS15

Rigshospitalet afholder BørneTraumeSymposium d. 23. januar 2015

Svært tilskadekomne børn er udfordring for alle. For første gang inviteres læger, sygeplejersker og paramedicinere, til et tværfagligt BørneTraumeSymposie hvor målet er klart: Gennemgang og diskussion af traumemodtagelsens faser, med fokus på klinisk relevans.

Traume er den hyppigste årsag til død blandt børn over 1 år. De livstruende traumer er heldigvis relativt sjældne i Danmark. Dette er samtidig årsagen til, at det er vanskeligt af opnå større rutine, i håndteringen af alvorlige børnetraumer.

Kom og hør 15 fokuserede foredrag, der hver især omhandler specifikke aspekter af pædiatrisk traumemodtagelse. Alle foredragsholdere er eksperter på deres felt, og vil levere præsentationer med fokus på klinisk relevans.

Du vil møde 8 kirurgiske speciallæger repræsenterende hvert deres speciale, anæstesilæger, transfusionsmediciner, smerte- og traumesygeplejersker, radiolog og pædiater.

Læs mere og tilmeld dig på www.bts15.dk – tilmelding er nu også åben for studerende.

(mere…)

Read More

Indkaldelse til generalforsamling

Kære SATS-medlemmer
Det er nu igen blevet tid til generalforsamling med valg af bestyrelse og beslutningstagen omkring vedtægtsændringer.
Generalforsamling afholdes d. 30/10 kl. 16.15 i lokale 29.01.30

Midlertidig dagsorden
1) Valg af dirigent
2) Formandens beretning
3) Beretning fra nedsatte udvalg
4) Forelæggelse af regnskab
5) Fastlæggelse af næste års kontingent
6) Behandling af indkomne forslag
7) Valg af bestyrelse
8) Eventuelt

Ønsker man at stille op til bestyrelsen vil vi sætte pris på en mail på bestyrelse@sats-kbh.dk men dette er selvfølgelig ikke et krav, man kan også bare stille op som kandidat til valget ved generalforsamlingen.

Kandidater (indtil videre):
Sandra Rosemarie Viggers-Helligsøe genopstiller som formand.
Monika Afzali genopstiller til bestyrelsen
Ronja Leth genopstiller til bestyrelsen
Anders Granholm stiller op til bestyrelsen

Vi skal være 2 bestyrelsesmedlemmer mere fremover, således at vi er 7 bestyrelsesmedlemmer inkl. formanden samt 2 suppleanter (hvis folk stemmer for denne vedtægtsændring vel at mærke ;) ).
Den nye og gamle bestyrelse holder første møde umiddelbart efter GF hvis der er tid, hvor der (mere…)

Read More

Tilmelding til Foredrag om Akut Radiologi med MIRA

10647183_737687446303473_835519194625499714_n

 

Oplæg om akut radiologi med Eva Narvestad i ONK-konference rummet på Radiologisk afd. på Rigshospitalet afholdes sammen med basisgruppen Medicinstuderendes Interessegruppe for Radiolog (MIRA)!.

Programmet kommer til at omhandle
a) Frikende nakke + columna, hvornår til billeddiagnostik?
b) FAST UL (meget kort)
c) Rgt (nakke/ryg, thorax, bækken)
d) CT (hvornår sendes til CT og hvad ser man efter på akut CT?)

(mere…)

Read More

Månesmøde og Anæstesi i Syrien

Onsdag d. 1. oktober kl. 16.15 i lokale 42.1.17 afholder SATS månedsmøde og foredrag om Anæstesi i Syrien.

 

Blood stains the floor as the body of a

Kom og mød Haifa som tog til krigshærgede Syrien kort efter færdiggørelsen af sin uddannelse. Hør om hvordan man med sparsomme resourcer kan bedøve og behandle et bredt spektrum af patienter. Hun fortæller om livet, arbejdet og viser en masse kraftige billeder.

 

Efter foredraget holder vi mødet med gennemgang af de tidligere og kommende arrrangementer.

 

 

Dagsorden….. (mere…)

Read More