Frivillige figuranter søges til kæmpe katastrofeøvelse

Katastrofeøvelse København

Tid og sted:

D. 21. august 2014 kl. 13 – ca. 24.

Mødestedet oplyses til deltagerne, når vi nærmer os, men det bliver i Københavnsområdet. Hvis du har lyst til at opleve, hvordan store ulykker med mange alvorligt tilskadekomne mennesker håndteres, er dette din mulighed! Disse øvelser er normalt lukket land for tilskuere.På dagen vil du få tildelt en rolle i scenariet. Du vil blive reddet ud, undersøgt og behandlet svarende til den rolle du har fået. Da mange vil blive sminket, og redderne skal have mulighed for at klippe i dit tøj, for at undersøge dig, skal du medbringe et sæt gammelt tøj, som må gå i stykker. Med andre ord bliver det en unik oplevelse med blå blink, teaterblod og en masse indtryk af, hvad der foregår, hvis katastrofen rammer! Det er meget vigtigt for øvelsens planlægning, at vi kan være sikre på, at de tilmeldte figuranter møder op. Så vær sikker på, at der er plads i kalenderen, før du tilmelder dig. Skulle du alligevel blive forhindret, så giv os venligst besked hurtigst muligt (se kontaktinformationer nederst).

Øvelsen ledes af Den Præhospital Virksomhed – Akutberedskabet.
Studerendes Anæstesiologiske og Traumatologiske Selskab (SATS) ved medicinstudiet på Københavns Universitet assisterer øvelsesledelsen ved at samle frivillige.
Tilmelding og yderligere information:
Web: goo.gl/cIro6Y

Read More

Anafykalsi + månedsmøde

Onsdag d. 2 april kl. 16.15 i lokale 42.0.02 afholder SATS foredrag om anafylaksi med efterfølgende månedsmøde.
Tilmeldingen til IV-kursus som afholdes d. 24 april. åbner samme dag kl. 19.Mere info her

Kan du genkende anafylaksi når du ser det?
Forskning tyder på at hvis du er som flest, så har du lidt svært ved det…

Kan du behandlingsalgoritmen for anafylaksi?

Forskning tyder på, at du måske ikke helt har så meget styr på den, som du måske går rundt og tror…

Vil du gerne blive klogere?
Så kom til foredrag om anafylaksi til SATS’ næste månedsmåde! – Formanden Sandra Viggers vil her lære dig om symptomer, behandling og sørge for at du får styr på den hurtigst indsættende akutte medicinske tilstand.

Der vil være teoretisk oplæg efterfulgt af praktiske simulationscases, hvor du selv får mulighed for at træne din nye teoretiske viden fra foredraget.

Kom glad!

Dagsorden for månedsmøde:
1. Formanden og bestyrelsen byder velkommen

2. Siden sidst:
- Akut Patient
- Akutte Procedurer
- Besøg på akutlægebilen
- Kick Off
- BasisgruppeBattle

3: Kommende arrangementer:
- IV-kursus
- Foredrag: Læge i Røde Kors. Erfaringer efter jordkælvet på Haiti
- Stoffer i natten, foredrag om toxikologi

4. Evt

5. Billede til scorebogen!!

6. Foredrag om anafylaksi.

Generelt om Månedmøder:
Ved de fleste månedsmøder har vi planlagt et ekstra arrangement før el. efter selve mødet. Dette kan f.eks. være et foredrag eller en lille workshop.
Til alle møde sørger bestyrelsen for, at der er lidt godt til at holde blodsukkeret oppe. Har man et forslag til noget man gerne ville høre om, kan man her fremsætte sit forslag, hvor vi i fællesskab beslutter om det er muligt og hvornår det kan ligge.
Har man ikke lige tid at komme til møde kan man også sende sit forslag til bestyrelsen på en af de opgivne mailadresser som du finder på hjemmesiden www.sats-kbh.dk

Read More

Referat fra bestyrelsesmøde 24/3-14

Til stede: Alle bestyrelsesmedlemmer, formanden er med på skype.

Tilbagemeldinger:
IT: Der er uddybet i informationen på siden. Fanerne: Om SATS, Arrangmenter, Tidligere arragenmenter samt Forskning i SATS er revideret. Der arbejdes på at tilføje flere billeder af både arrangører, bestyrelsen og fra de forskellige kurser.

Kassér: Vi er oppe på ca. 200 medlemmer, fremgang på ca. 50 siden januar 2014. Vi har en solid kapital og ingen udsigt til store udgifter. Der føres kontrol af medlemmer i forbindelse med tilmelding til kurser.

PR: Det går umiddelbart fint. Problemer med at fylde Besøg på Akulægebilen. Der skal måske ændres strategi, flere billeder.  Forsøger at trække i tråde for at få hjælp til plakater og andre visuelle medier.

Faste arrangementer: Der er afhold møde for arrangører, gik godt, god mulighed for at skabe nye ideer og informere om detaljer. Der skal revideres i det skriftlige materiale, uddybes. Vi forsøge med et nyt møde hvor flere kan møde op. Akut patient skæres ned til 1 gang pr. semester. Akut ultralyd kommer til at køre til efteråret.

Løse arrangementer: Forsøger at skaffe ekstra nøgle, så ikke Ask skal låne sin ud hele tiden.

Antal foredrag pr. semester
Der har ikke været den deltagelse vi håbede på og mener foredragsholdere fortjener. Vi skærer ned til 2 pr. semester, ikke fastlagt til månedsmøder. Emner skal være mere brede, vi forsøger at skabe mere samarbejde på tværs af basisgrupper.

Struktur på månedsmøder
Meget kort gennemgang, mindre snak. Sikre at der altid er et fagligt oplæg, workshop eller kort foredrag. Bestyrelsen forsøger at gå alle nye ansigter i møde. 2 fra bestyrelsen vil blive sat på som ansvarlig for hvert møde.

SATS fylder 15 år til efteråret
Bestyrelsen arbejder på en måde at fejre det på.

Sundhedsdage i Øksnehallen
Bestyrelsen undersøger om SATS kan/skal deltage.

Read More

Referat fra Månedsmøde d. 5. marts

Mødet startede med et spændende og lærerigt foredrag om anæstesi, analgesi og respirator behandling ved læge Mikkel Bøgeskov.

Tak til Mikkel for et den spændende gennemgangen!

Dagsorden

1. Velkommen ved bestyrelsen. Formand Sandra er stadig i Norge.
2. Siden sidst.

 • Ingen kommentarer til basisgruppebazar

3. Kommende arrangementer:

 • Akutte procedurer afholdes D. 6 marts på Panum. Arrangementet var udsolgt på 92 min.
 • Akut patient på DIMS (Herlev) d. 15-16. Marts. Næsten udsolgt til akut pt. 2 billetter tilbage.
 • Besøg på Akutlæge bilen d. 20. Marts.
 • Arrangement foregår på brandstationen på HC. Andersen Boulevard, det er gratis for alle og der er stadig ledige pladser. Husk: Vigtigt vær der til tiden!
 • Foredrag: Læge i Røde Kors. Erfaringer efter jordskælvet i Haiti ved Klaus Hemmingsen er rykket til uge 17 kl 16.15. Præcis dato følger, men det bliver enten 22., 23. Eller 24. April.
 • Kick OFF arrangementer D. 22. Marts på Panum kl. 10-16.
 • Gratis arrangement for alle. Tilmelding åbner søndag D. 09. Marts kl 11.00. Gratis
 •  I.v. Anlæggelse bliver i april
 • Toxikologiforedrag – afventer ny dato fra foredragsholder Henrik Rindom.

4. Eventuelt

 •  Basisgruppe battle D. 29. Marts i Nørrebrohallen. Disciplin: Floorball. Kom og hep, hyg og vær med. Vi går efter sejren :)
 • Forskning i sats: nyt dokument med retningslinjer for hvordan man griber det an er lavet og bliver lagt op på hjemmesiden hurtigst muligt. Her kan du finde hjælp til vejledning, ideer til ny projekt eller muligheder for at komme på eksisterende projekt.
 • Katastrofeøvelse: Figuranter til KBH’s største katastrofeøvelse. Øvelsen arrangeres af katastrofeberedskabet i KBH, der skal bruges 50-100 figuranter. Alle kan deltage, eneste krav er dog, at man skal være over 18 år. Øvelsen finder sted D. 21. August 2014. Mere Info følger.
 • Husk: Like stats KBH og hold øje med MOK for information.
Read More

Crash-kursus i anæstesi og månedsmøde

SATS afholder månedsmøde d. 5 marts kl. 16.15 i lokale 42.1.01 med foredrag om crash-kursus i anæstesi.

Skal du på TKO ved en anæstesiologisk afdeling? Skal du i klinik på 9. semester? Eller vil du bare gerne vide lidt mere om selve anæstesi-delen af specialet?
Så kom til foredrag om
Anæstesi, Analgesi og respirator behandling, – en basal gennemgang

afholdt af læge Mikkel Bøgeskov, som vil give dig en indsigt i de grundlæggende principper og færdigheder på operationsgangen på en anæstesiologisk afdeling.

Foredraget vil bl.a. omfatte præoperativ vurdering, luftvejsvurdering, bedøvelse, IV, spinal/epidural blok evt. med små praktiske øvelser m.m., så du er bedre rustet et fremtidigt ophold eller så du får udvidet din eksisterende viden.

Efterfølgende vil der være månedsmøde for både nye og gamle medlemmer i SATS.

Dagsorden for månedsmødet:

1. Formanden og bestyrelsen byder velkommen

2. Siden sidst:
- Basisgruppebazar

3: Kommende arrangementer:
- Akutte Procedurer d. 6. Marts på Panum
- Akut Patient 15-16 marts på DIMS
- Foredrag: Læge i Røde Kors. Erfaringer efter jordskælvet i Haiti d. 18/3 kl. 16.15 på Panum
- Toxikologiforedrag

4. Eventuelt

Read More

Kursus i Akutte procedurer

Torsdag d. 6 marts kl. 16 afholdes kursus i Akutte procedurer på dissektionssalen på Panum. Tilmeldingen starter allerede imorgen d. 28 februar kl. 15

Dette kursus afholdes i forbindelse med starten på 3. semesters dissektionskursus, og finder sted 1 gang pr. semester, som regel ca. 5-6 uger inde i semesteret.
Indhold: Teoretisk og praktisk uddannelse i anlæggelse af nødtracheotomi, pleuradræn og intraossøs adgang. Der vil først være en teoretisk gennemgang af principperne og relevante kliniske problemstillinger, derefter fortsættes med den praktiske udførelse på dissektionssalen, hvor alle får mulighed for at prøve at udføre ovenstående.

Deltagere:
16 deltagere. Medlemskab påkrævet.
Deltagere skal være bestået 3. sem da kendskab til relevant anatomi forudsættes.
Medbring egen kittel + billet.

Pris:
50kr. pr. deltager

Tid og sted:
Afholdes d. 6 marts kl. 16-20
Dissektionssalen, Panum instituttet.
Kursusansvarlig:

Christian Ballegaard
christian_on@hotmail.com

Anders Granholm
andersgran@gmail.com

Tilmelding.
Tilmelding åbner d. 28. februar kl. 15.00

Gå til tilmeldingssiden

Read More

Referat fra månedsmøde d. 5/2

Månedsmøde d. 5/2 kl 16.15
I auditorium 42.0.01
Kom til det sejeste og hyggeligste månedsmøde på onsdag! Der vil være lidt at snacke og drikke, og selskab med en masse af de andre anæstesi interesserede studerende!

Dagsorden:
1. Formanden og bestyrelsen byder velkommen (denne gang på Skype fra Tromsø!)
2. Siden sidst:
- Julefrokost: Det var bare så hyggeligt! Af tilstedeværende til mødet var Theo og Ronja med, og ellers var det meget blandet nye og gamle SATS’ere. Der kommer også snak om kommende sociale arrangementer, og en evt påskefrokost syntes folk ville være fedt.
- Anæstesiens udvikling og Akut ultralyd blev desværre aflyst. Vi tror umiddelbart ikke at anæstesiens udvikling kan holdes da der har været nogle problemer med foredragsholderen.
3: Kommende arrangementer:
- Basisgruppebazar 19. feb: En fed dag at hjælpe til på, man kan få lært nogle nye håndgreb hvis man ikke kan i forvejen, og lære disse videre til andre. Der vil være kage (vi har dog endnu ikke fundet nogen til at stå for dette!), snacks og en masse søde SATS’ere. Der er stor opbakning til dette arrangement, og 4 melder sig (mettefredskild@hotmail.com, christian_on@hotmail.com, theo.jensen@hotmail, andersgran@gmail.com)
- Akut Patient 15-16 marts: Et kursus der foregår i en weekend ude på DIMS. Christian melder sig som operatør, og vi vil stadig gerne have flere frivillige hænder!
4. Evt
- Anders Granholm nævner at han var på et ultravejledt IV-kursus, der havde været en ret simpel måde at få indblik i ultralyd, samt det havde været sjovt. Kunne man få implementeret dette i et af vores kurser? Umiddelbart mener vi at Martin prøver at få dette med under IV-kurset, men der er nogle problemer med at vi ikke har apparaterne.
- Beredsskabsøvelsen. Kæmpe øvelse til sommer for hele beredsskabet hvor alle led øves. Og her vil vi stille figuranter! Der skal bruges en masse – 50 stk ca, så alle sætter kryds i kalenderen. De tilstedeværende til mødet var positive og syntes det lød fedt – evt kunne det kobles til en sommerfest bagefter.
- FYA mangler en figurant d 6/2 på hvidovre, til at lægge krop til scanninger. Der var desværre ikke nogen der havde mulighed for dette.

Read More